26 பற்பசை தயாரிக்கின்ற கோல்கேட்-யின் தண்ணீர் பாசம்…!

colgate.PNG

 

26 விதமான பற்பசை தயாரித்து வியாபாரம் செய்யும் கோல்கேட் கம்பெனிக்காரர்கள் தண்ணீருக்கான மக்கள் படும் கஷ்டங்களை வீடியோவாக போட்டு தண்ணீரை சேமியுங்கள் என விளம்பரம் செய்கிறது.

இவர்கள் 26 பற்பசை தயாரிக்க எவ்வளவு தண்ணீர் செலவு செய்வார்கள் என யோசித்தீர்கள் என்றால் புரியும் இதன் அயோக்கியத்தனம்.

தெருவுக்கு இரண்டு டாஸ்மாக் கடையை நடத்திக்கொண்டு மறுபுறம் குடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டினீயா? இந்த மக்கள் நல அரசு கேட்பது போல உள்ளது.

அரசே தண்ணீரை பாட்டில் போட்டு விற்றுக்கொண்டும் கோல்கேட் கம்பெனிக்காரனை விளம்பரம் போடுவதும் ஒப்பிட்டால் புரியும் இந்த அரசு மல்லையாவுக்கா? விவசாயிக்கா?

 

Advertisements